3 thoughts on “Mẫu Tấm Vân Đá KA

  1. Cường

    Cho hỏi về kích thước độ dầy của tấm nhựa pvc vân đá

    • trongvv Post author

      chào bạn tấm pvc kich thước 1.22×244 độ đầy 3mm

Comments are closed.